Bevalling

En dan is het zover. Na maanden wachten gaat je bevalling beginnen. Eén van de meest bijzondere ervaringen in jullie leven. Maar natuurlijk is bevallen ook erg spannend.Wij zijn er op die bijzondere dag om jullie te begeleiden en bij te staan. Samen met jullie willen we zorgen voor een zo goed mogelijk verloop van de bevalling. Daarvoor is een goede voorbereiding nodig. Tussen de 30 en 34 weken bespreken we persoonlijk de geboorteplan en de bevalling met jullie. Ook vertellen wij wanneer je moet bellen. Voor de bevallingsgesprek plannen wij extra tijd in.  

Voorbereiden op de bevalling
Tijdens de zwangerschap ben je al bezig met het voorbereiden op de bevalling. Zo heb je nagedacht over de plek waar je wilt bevallen en wie erbij gaat zijn.  Op de website deverloskundige.nl vind je informatie over hoe je je kunt voorbereiden op je bevalling. Je vindt hier folders en informatieve filmpjes die gaan over het verloop van een normale bevalling, hoe je je kunt voorbereiden en hoe om te gaan met pijn. Wij adviseren je al je vragen op te schrijven zodat je de vragen kunt bespreken met de verloskundige.

Zo kan je denken aan:

Kijk welke jou het meeste aanspreekt en schrijf je alvast in. Bij sommige cursussen is het de bedoeling dat de partner altijd meegaat. Bij andere cursussen zal hij of zij maar een enkele keer mee kunnen. De meeste cursussen starten rond de 24e week. 

Geboorteplan

Een geboorteplan is een document waarin je je ideeën en wensen rondom de bevalling vastlegt. Het is geen verplichting om een geboorteplan te schrijven. Het geboorteplan kan je helpen met de voorbereiding op de bevalling. Het is een manier om met je partner te bespreken watjullie verwachtingen zijn van de bevalling, van elkaar en van de zorgverleners die erbij zullen zijn. Wil je gebruik maken van een geboorteplan, dan vragen wij om dit vóór de bevallingsgesprek in te vullen en deze mee te nemen.


Belinstructies
Tussen de 37 en de 42 weken is het normaal om te bevallen. Mochtje vóór de 37 weken, gebroken vliezen, weeën activiteit of bloedverlies hebben,dan verzoeken we je direct de verloskundige te bellen. Indien de bevalling is begonnen, bel je de dienstdoende verloskundige: +31 627 081 715 

Weeën
Bij weeën om de 3 (eerste kind) of 5 minuten (als je al eerder bent bevallen), gedurende eenuur die in sterkte toenemen. Een wee duurt circa 45-60 seconden. 
 
Gebroken vliezen
De kleur vanhet vruchtwater is belangrijk: Groen of bruin: Altijd direct bellen, dag en nacht. Helder: Indien je vliezen breken tussen 8.00 en 21.00 uur, mag je directbellen. Breken je vliezen ’s nachts en je hebt geen regelmatige weeën, dan bel je de volgende ochtend rond 8.00 uur. Tenzij anders afgesproken. 

Tip: Twijfel je of de vliezen zijn gebroken. Probeer wat vocht op te vangen (glas of boterhamzakje).Doorwat vocht op te vangen kan je deze beter beoordelen. 

Bloedverlies
Verlies van een beetje bloederig slijm is normaal. Is het bloedverlies ruim en loopt het langs je benen. Bel dan direct de verloskundige.  

Bij ongerustheid of onzekerheid mag je altijd bellen.